INSTITUTEN
  • In 2018 heeft Metamorfoze wederom een ruim aantal sporttijdschriften geselecteerd om te worden ontsloten en te zijner tijd op Delpher beschikbaar komt....

  • Het doel van de Sociëteit is het bevorderen van de belangstelling voor alle takken van sport als actieve en passieve recreatie te bevorderen, meer in het bijzonder het sportgebeuren in- en rondom het ...

  • In het in januari 2014 gestarte onderzoeksproject ‘Sport, identiteit en moderniteit (1813-2013)' (onder leiding van prof.dr. Marjet Derks) gaat het om de cultuurhistorische betekenis van sport in mode...

  • DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren...

  • ASSH was founded in 1983 at the fourth Sporting Traditions Conference. It has since then grown to be one of the world’s largest sports history organisations. ...

  • Medailles, kleding, foto's, oorkondes: het zijn voorwerpen die gezamenlijk het verhaal vertellen van de Nederlandse Olympische en Paralympische sport....

  • Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Sinds november 2006 is ook de Experience geopend en zijn de archieven via de website te raadplegen....

  • Het Huygens ING onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden met behulp van nieuwe methoden en technieken. Op deze manier hoopt het een beter begrip te kunnen krijgen en geven van de Nederlandse cul...

  • Het Mulier Instituut is een stichting die zich inzet om de sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het gebied van sport te bevorderen. Onderzoekers houden zich onder and...