In het in januari 2014 gestarte onderzoeksproject ‘Sport, identiteit en moderniteit (1813-2013)’ (onder leiding van prof.dr. Marjet Derks) gaat het om de cultuurhistorische betekenis van sport in moderne processen van identiteitsvorming.

Het achterliggende idee is dat sport, feitelijk een buitenlandse ‘uitvinding’, gaandeweg in de 20e eeuw in Nederland een nieuwe en als ‘eigen’ ervaren identity marker is geworden, zowel op individueel als groeps- en nationaal niveau. Hoewel deze processen in Groot-Brittannië en Duitsland – beide bakermat van sport en sportieve lichaamscultuur – uitvoerig zijn onderzocht, is het onderzoek in Nederland beperkt gebleven, met name binnen de geschiedwetenschap. De centrale vraag is hoe de transmissie van moderne sport en lichaamscultuur naar Nederland gestalte heeft gekregen, welke sociale groepen er ontvankelijk voor waren, welke nieuwe levensstijlen identiteiten erdoor werden geproduceerd en op welke ideologische en culturele bijval en weerstanden dit stuitte. Deze vraag wordt in vijf deelprojecten onderzocht.

Ga naar de website van de Onderzoeksgroep Sportgeschiedenis

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.