Ga naar online bibliografie

Uitleg voor het zoeken in het Bibliografisch apparaat

Sinds februari 2021 kan op de website van De Sportwereld gezocht worden naar boeken, artikelen en tijdschriften opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Uitleg zoeken
In het zoekveld kan gezocht met een of meerdere woorden in de beschrijving van de boeken, artikelen en tijdschriften. Een zoekresultaat kan beperkt worden door filtering op een (sub)categorie aan de bovenkant of zijkant van het zoekscherm. In het zoekresultaat kan de titel aangeklikt worden voor de volledige beschrijving. Van elke uitgave zijn de volgende gegevens opgenomen (voor zover bekend):

Titel
Subtitel of bron artikel
Auteur(s)
Uitgave: uitgever / jaar / plaats
Bibliografische aantekeningen
Categorie
Tak van sport
Plaatsnaam
Nummer in de bibliografie

 

Tot 2005
Het gaat voorlopig om de gegevens zoals die bekend waren in de uitgave van het Bibliografisch apparaat in 2005. Later verschenen publicaties of bijvoorbeeld einde van de uitgave van een tijdschrift zijn niet in dit bestand opgenomen. De Sportwereld gaat wel kijken wat de mogelijkheden zijn voor aanvullingen.

 

Pagina zoeken of toelichting over de (online) bibliografie en vervolgstappen.