Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005. Er is een uitleg voor het zoeken in de online versie en een toelichting over dit digitaliseringsproject en het vervolg hiermee.