ORGANISATIE STICHTING de SPORTWERELD

Stichting de SPORTWERELD bevordert sporthistorisch onderzoek en documentatie en zet zich in voor het behoud van het sportief erfgoed met bijeenkomsten, lezingen, studiedagen en uitgifte van het gelijknamige magazine over sportgeschiedenis. Historici, sociale wetenschappers, sportbestuurders, journalisten, verzamelaars, sporters en vele anderen zijn betrokken bij De Sportwereld.

Visie: Stichting de Sportwereld is het Nederlands platform met expertise op sporthistorisch onderzoek en documentatie daarvan.

 

Missie: Stichting de Sportwereld bevordert kennis over de geschiedenis en achtergronden van de sport, archivering en documentatie om het erfgoed van sport te behouden.

 

Om deze missie te realiseren heeft de Stichting de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Uitgeven van het magazine de Sportwereld waarin (populair)wetenschappelijke en journalistieke artikelen, interviews en boekbesprekingen worden gepubliceerd.
2. Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen of studiedagen over onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied.
3. Het digitaal delen van kennis die mede is gericht op het identificeren van Nederlands sporterfgoed.

De mensen achter Stichting de Sportwereld:  Historici, sociale wetenschappers, sportbestuurders, journalisten, verzamelaars, sporters en vele anderen zijn betrokken bij Stichting de Sportwereld.

BESTUUR

Jan Rijpstra | Voorzitter

klik op de foto voor een korte bio

Jan Rijpstra
voorzitter@desportwereld.nl

André Paijmans | Secretaris

klik op de foto voor een korte bio

André Paijmans

secretaris@desportwereld.nl

Sanne Muijser | Penningmeester

klik op de foto voor een korte bio

Sanne Muijser

penningmeester@desportwereld.nl

Erik van Lakerveld | Studiedagen

klik op de foto voor een korte bio

Erik van Lakerveld
erikvanlakerveld@gmail.com

Jurryt van de Vooren | PR

klik op de foto voor een korte bio

Jurryt van de Vooren
jurryt@sportgeschiedenis.nl

Martin Brester | Magazine

klik op de foto voor een korte bio

Martin Brester
martin@martinbrester.nl

Heidy van Dam

klik op de foto voor een korte bio
Heidy van Dam – Poortman

heidyvandam@hotmail.com

Wilfred van Buuren

klik op de foto voor een korte bio

Wilfred van Buuren
Projectcoördinator
Wilfredvanbuuren@gmail.com

Daniel Mogendorff

 

Daniel Mogendorff

Klik op de foto voor een korte bio

REDACTIE

Jan Luitzen

klik op de foto voor een korte bio

Jan Luitzen
redactie@desportwereld.nl

Wim Zonneveld

klik op de foto voor een korte bio

Wim Zonneveld
redactie@desportwereld.nl

Marnix Koolhaas

klik op de foto voor een korte bio

Marnix Koolhaas

redactie@desportwereld.nl

Pascal Delheye

klik op de foto voor een korte bio

Pascal Delheye

redactie@desportwereld.nl

JAARVERSLAGEN

2020
2019
2018
2017

2016
2015

2014
2013
2012
2011
2010
2009

OUD-BESTUURSLEDEN

Maarten van Bottenburg
Jacob Bergsma
Pieter Breuker (erelid)
Remco van Dam
Marjet Derks
Aad Haverkamp
Joke Heikens
Nico van Horn (erelid)
Gerard van den Houten (erelid)
Thijs Kemmeren
Fons Kemper (erelid)
Eric Lagendijk
Jan de Leeuw
Peter Los
Edwin Luttik
Peter-Jan Mol (erelid)
Paul Mulder
Annemie Ploeger
Sven Portz
Jan van der Putten
Daniël Rewijk
Susan Smit
Oscar Steens (erelid)
Theo Stevens
Ruud Stokvis
Sjoerd van Tiel (erelid)
Ernest Verhees
Jelle Zondag