ORGANISATIE STICHTING de SPORTWERELD

Stichting de SPORTWERELD bevordert sporthistorisch onderzoek en documentatie en zet zich in voor het behoud van het sportief erfgoed met bijeenkomsten, lezingen, studiedagen en uitgifte van het gelijknamige magazine over sportgeschiedenis. Historici, sociale wetenschappers, sportbestuurders, journalisten, verzamelaars, sporters en vele anderen zijn betrokken bij De Sportwereld.

Stichting de Sportwereld wil een platform zijn voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis over de geschiedenis en achtergronden van de sport in Nederland.

Om deze missie te realiseren heeft de Stichting de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het uitgeven van het magazine de Sportwereld waarin (populair)wetenschappelijke en journalistieke artikelen, interviews en boekbesprekingen worden gepubliceerd.
  • Het jaarlijks organiseren van één of meer bijeenkomsten, lezingen of studiedagen over onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied.
  • Het opzetten van een digitale strategie voor het delen van kennis die mede is gericht op het identificeren van Nederlands sporterfgoed.

BESTUUR

Jan Rijpstra | Voorzitter

klik op de foto voor een korte bio

Jan Rijpstra
voorzitter@desportwereld.nl

Sanne Muijser | Secretaris


info volgt

Sanne Muijser

Secretaris@desportwereld.nl

Jelle Zondag | Penningmeester

jelle-zondagklik op de foto voor een korte bio

Jelle Zondag

penningmeester@desportwereld.nl

Erik van Lakerveld | Studiedagen

klik op de foto voor een korte bio

Erik van Lakerveld
erikvanlakerveld@gmail.com

Jurryt van de Vooren | PR

klik op de foto voor een korte bio

Jurryt van de Vooren
jurryt@sportgeschiedenis.nl

Joke Heikens

info volgt
Joke Heikens

Martin Brester | Magazine

klik op de foto voor een korte bio

Martin Brester
martin@martinbrester.nl

Heidy van Dam

klik op de foto voor een korte bio
Heidy van Dam – Poortman

heidyvandam@hotmail.com

REDACTIE

Jan Luitzen

klik op de foto voor een korte bio

Jan Luitzen
redactie@desportwereld.nl

Wim Zonneveld

klik op de foto voor een korte bio

Wim Zonneveld
redactie@desportwereld.nl

Marnix Koolhaas

klik op de foto voor een korte bio

Marnix Koolhaas

redactie@desportwereld.nl

Pascal Delheye

klik op de foto voor een korte bio

Pascal Delheye

redactie@desportwereld.nl

PROJECTEN

Wilfred van Buuren

klik op de foto voor een korte bio

Wilfred van Buuren
Projectcoördinator
Wilfredvanbuuren@gmail.com

Gerard van den Houten

klik op de foto voor een korte bio

Gerard van den Houten
Projectmedewerker

projecten@desportwereld.nl

JAARVERSLAGEN

OUD-BESTUURSLEDEN

Maarten van Bottenburg
Pieter Breuker (erelid)
Remco van Dam
Marjet Derks
Aad Haverkamp

Nico van Horn (erelid)
Gerard van den Houten (erelid)
Thijs Kemmeren
Fons Kemper (erelid)

Eric Lagendijk
Jan de Leeuw
Peter Los
Edwin Luttik
Peter-Jan Mol (erelid)
Paul Mulder
Annemie Ploeger
Sven Portz
Jan van der Putten
Daniël Rewijk

Susan Smit
Oscar Steens (erelid)
Theo Stevens
Ruud Stokvis
Sjoerd van Tiel (erelid)
Ernest Verhees