ORGANISATIE STICHTING de SPORTWERELD

Stichting de SPORTWERELD bevordert sporthistorisch onderzoek en documentatie en zet zich in voor het behoud van het sportief erfgoed met bijeenkomsten, lezingen, studiedagen en uitgifte van het gelijknamige magazine over sportgeschiedenis. Historici, sociale wetenschappers, sportbestuurders, journalisten, verzamelaars, sporters en vele anderen zijn betrokken bij De Sportwereld.

Stichting de Sportwereld wil een platform zijn voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis over de geschiedenis en achtergronden van de sport in Nederland.

Om deze missie te realiseren heeft de Stichting de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het uitgeven van het magazine de Sportwereld waarin (populair)wetenschappelijke en journalistieke artikelen, interviews en boekbesprekingen worden gepubliceerd.
  • Het jaarlijks organiseren van één of meer bijeenkomsten, lezingen of studiedagen over onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied.
  • Het opzetten van een digitale strategie voor het delen van kennis die mede is gericht op het identificeren van Nederlands sporterfgoed.

BESTUUR

Jan Rijpstra | Voorzitter
Aad Haverkamp | Secretaris
Jelle Zondag | Penningmeester
Erik van Lakerveld | Studiedagen
Jurryt van de Vooren | PR
Ernest Verhees | Archief
Martin Brester | Magazine

REDACTIE

PROJECTEN

Wilfred van Buuren
Gerard van den Houten

JAARVERSLAGEN

OUD-BESTUURSLEDEN

Maarten van Bottenburg
Pieter Breuker (erelid)
Remco van Dam
Marjet Derks

Nico van Horn (erelid)
Gerard van den Houten (erelid)
Thijs Kemmeren
Fons Kemper (erelid)

Eric Lagendijk
Jan de Leeuw
Peter Los
Edwin Luttik
Peter-Jan Mol (erelid)
Paul Mulder
Annemie Ploeger
Sven Portz
Jan van der Putten
Daniël Rewijk

Susan Smit
Oscar Steens (erelid)
Theo Stevens
Ruud Stokvis
Sjoerd van Tiel (erelid)