DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening.

Wat doet DEN?

  • DEN bevordert en bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening door de erfgoed- en cultuursector (archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen, cultuurproducerende instellingen).
  • DEN investeert in kennisontwikkeling op het gebied van open ICT-standaarden en andere landelijke kwaliteitsprincipes voor duurzame digitalisering.
  • DEN stimuleert de erfgoedinstellingen en cultuurproducerende instellingen te innoveren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving.
  • Door kwaliteitszorg versterkt DEN de toekomstvastheid en de publieksgerichtheid van een nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed.
  • Door een stevige en onafhankelijke positie in nationale en internationale netwerken op het gebied van digitaal erfgoed en aangrenzende terreinen bewaakt DEN de aansluiting van de Digitale Collectie Nederland op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen.

 

DEN maakt onderdeel uit van de basisinfrastructuur in de culturele sector en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Ga naar website Digitaal Erfgoed Nederland

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.