HOLLANDS GOUD

SPORTARCHIEVEN

BIBLIOGRAFIE

Bestel als Ebook bij Meulenhoff
Voorpublicatie: Vancouver 2010


 

Hoe zijn gouden prestaties op de Olympische Spelen tot stand gekomen? Onder welke omstandigheden hebben de Nederlandse kampioenen zich voorbereid? Welke herinneringen hebben zij aan de Spelen en hun overwinningen?

 

Ieder zijn of haar verhaal
In Hollands goud staat het allemaal bij elkaar. Over alle Nederlandse individuele kampioenen en teams is een verhaal geschreven. Verhalen waar je van opkijkt. Over zwemster Nida Senff die een keerpunt miste, terugzwom en uiteindelijk toch als eerste aantikte, over atlete Fanny Blankers-Koen die vier gouden medailles won en als beloning een fiets kreeg, over Leontien Zijlaard-van Moorsel die aan anorexia leed, haar ziekte overwon en de meest succesvolle wielrenster uit de Olympische geschiedenis werd.

 

Meer dan sport alleen
Daarnaast wordt de geschiedenis van de Olympische Spelen geschetst, wat als amateurfestijn begon groeide uit tot een mondiaal toernooi waar meer op het spel staat dan sport alleen.

 

Van A tot Z
In Hollands goud beleeft de lezer nog eens het succes van Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Yvonne van Gennip, Anky van Grunsven en Pieter van den Hoogenband, en al die andere, deels vergeten, kampioenen.

Bestel via Uitgeverij Verloren

 Met de archieven van sportorganisaties is het vaak droevig gesteld. Dat is jammer, omdat daarmee veel cultuurhistorische kennis verloren gaat. Stichting De Sportwereld heeft daarom een folder en een boekje gemaakt met richtlijnen over het beheer van historische sportarchieven voor bonden en verenigingen.


Een eigen historisch archief

De meeste verenigingen beschikken niet over de kennis om hun archieven te onderhouden. Deze handleiding is speciaal geschreven voor de sportwereld en biedt sportverenigingen en sportbonden richtlijnen en adviezen voor het beheer van het eigen historische archief.


Hulp bij archiefbeheer

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt Wilfred van Buuren diverse aspecten van archiefbeheer, zoals de selectiecriteria, de ordening en beschrijving van het materiaal, de materiële verzorging van de archiefstukken en de problemen rond de openbaarheid. Ook is er ruime aandacht voor foto’s en voorwerpen, die immers vaak een belangrijk onderdeel vormen van een sportarchief. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de archivering van sporthistorisch bronnenmateriaal aangepakt kan worden en welke instanties hulp kunnen bieden.

 

Artikel Sportarchieven in Nederland (2008), overgenomen uit het tijdschrift: Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België t. LXXIX, 1-4 (verschenen december 2008)

Bestel via Bol.com

 


 

In Nederland zijn op verschillende plaatsen sporthistorische literatuur en bronnen te vinden. Het is voor onderzoekers en belangstellenden echter niet gemakkelijk te achterhalen wat er nu precies is. Sinds de opheffing van de Nationale Sportbibliotheek in 1998 bestaat er in Nederland geen centrale vindplaats voor sporthistorische literatuur.

 

Rapport
In het in opdracht van het ministerie van VWS geschreven rapport Sportgeschiedenis een investering waard! Een onderzoek naar beleid voor sportgeschiedenis wordt gebrek aan ontsluiting van sporthistorische informatie als een van de problemen van de sportgeschiedenis in Nederland genoemd.

 

Apparaat
Voor stichting de Sportwereld een zwaarwegende reden om van start te gaan met een project dat moest leiden tot de ontwikkeling van een Apparaat voor de studie van sportgeschiedenis.

 

Ruim 7.500 titels
In het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis wordt een systematisch overzicht gegeven van ruim 7.500 titels op het gebied van de Nederlandse sportgeschiedenis. De bibliografie bevat zowel titels op het gebied van koloniale, nationale, lokale en regionale sportgeschiedenis als een lijst van periodieken en een overzicht van biografische studies.