Huygens ING

Het Huygens ING onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden met behulp van nieuwe methoden en technieken. Op deze manier hoopt het een beter begrip te kunnen krijgen en geven van de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Het Huygens Instituut heeft onder andere de databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland na 1940 ontwikkeld. Deze databank bevat een schat aan informatie over zes grote sporten in Nederland (gymnastiek, hockey, korfbal, schaken, tennis, voetbal). Ze bevat de namen en gegevens van alle bonden en clubs binnen deze takken van sport en geeft voorts een overzicht van alle bestaande bladen waarin deze clubs en bonden officiële mededelingen plaatsten.

www.huygens.knaw.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.