Gehonoreerde sporttijdschriften Metamorfoze in 2018

In 2018 heeft Metamorfoze wederom een ruim aantal sporttijdschriften (37) geselecteerd om te worden ontsloten en te zijner tijd ook op Delpher beschikbaar komt.

Mede op basis van informatie die Stichting de SPORTWERELD heeft aangeleverd zijn interessante periodieken gehonoreerd zoals:

  • Weekblad “Sport” uit 1944
  • De sportweek: het sportblad voor Amsterdam, 1935-1940
  • Sportparade: R.K. sportblad, waarin opgenomen de officiële mededelingen van de Nederlandse Katholieke Sportbond, 1951-1958.

 

Een zeer interessante titel die reeds eerder door Metamorfoze is gehonoreerd is Nederlandsche sport: officieel orgaan der Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, der Nederlandsche Jachtvereeniging “Nimrod”, der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, der Amsterdamsche IJsclub en der Amsterdamsche Skating-club. Jaargang 1, no. 1 (11 maart 1882) tot en met jaargang 49 (1930). Volgens planning komt deze laatste titel in 2019/2020 op Delpher.

Overzicht van tijdschriften op het gebied van sport die in 2018 door Metamorfoze zijn gehonoreerd
(Klik op overzicht voor grotere weergave)

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Delpher is een website ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. De website werd op 20 november 2013 gelanceerd.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.