Veel meer teksten beschikbaar op DBNL

Goed nieuws voor gebruikers van de DBNL: veel meer teksten komen beschikbaar. Op dinsdag 9 mei 2017 ondertekenden Lily Knibbeler, algemeen directeur KB, en Kees Schaepman, vicevoorzitter van de Nederlandse auteursrechtorganisatie Stichting Lira, een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden. De overeenkomst markeert een belangrijk moment voor de DBNL: eerder gedigitaliseerde teksten (voornamelijk uit tijdschriften) kunnen nu online beschikbaar worden gesteld.

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) is verheugd dat de KB heeft gekozen voor een collectieve regeling waarmee zij in ruil voor een vergoeding de wettelijk benodigde toestemming verkrijgt om tekstuele werken uit tijdschriften en boeken online op de website van de DBNL te plaatsen. Lira onderschrijft het maatschappelijk belang van het ontsluiten van het Nederlandse literaire erfgoed, maar vindt wel dat er een redelijke vergoeding tegenover dient te staan die ten goede komt aan de makers van het materiaal. Dit gebeurt nu met de overeenkomst tussen de KB en Lira – de ontsluiting van erfgoed op de website van de DBNL wordt gestimuleerd terwijl schrijvers via Lira in aanmerking komen voor een redelijke vergoeding.

Foto (David Kramer Photography): Kees Schaepman en Lily Knibbeler ondertekenen de overeenkomst.

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB. Op een deel van de werken rust nog auteursrecht. Hierdoor is het niet mogelijk om deze teksten zonder toestemming van de auteurs online beschikbaar te stellen.

De overeenkomst tussen de KB en Lira maakt dit voor een groot aantal in Nederland uitgegeven werken nu wel mogelijk. Hierdoor kan de DBNL teksten online zetten die tot nu toe geblokkeerd waren, wat bijdraagt aan de verdere ontsluiting van Nederlandstalig literair erfgoed. Dat is dus goed nieuws voor de gebruikers van de DBNL. In ruil hiervoor komen auteurs vanaf 2017 in aanmerking voor een bescheiden vergoeding die past bij het nietcommerciële karakter van de DBNL.

De KB, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Taalunie spannen zich in om ook de rechten van Vlaamse auteurs collectief te regelen.

Naar de websites

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.