Symposium Sportfilosofie op 16 november 2018 in Leiden

Sportfilosofie – nadenken over sport – kan mensen die werkzaam zijn in de sportwereld behulpzaam zijn om verantwoorde keuzes te maken in hun werk. Tijdens dit symposium presenteren sportfilosofen een aantal relevante vraagstukken in de sportfilosofie en dragen daarmee tevens bij aan de verankering van de discipline in de Lage Landen.

De laatste tijd zijn er in de sportwereld en de maatschappij ontwikkelingen die laten zien dat niet vanzelfsprekend is wat sport is en waartoe het dient. Zo was er dit jaar de uitspraak van het Europees Hof dat bridge geen sport is en daarom niet in aanmerking komt voor BTW-vrijstelling. In Noord-Nederland was er een felle discussie of de overheid financiële steun moet geven aan de organisatie van een WK wielrennen. Moet de overheid dat ondersteunen of is dat een zaak van particulier initiatief?

Een zelfde vraag komt ook naar voren in discussies over het dichten van de genderkloof binnen de sport. Al wat langer lopen er pleidooien voor een specifieke sportwet om sport te garanderen en te faciliteren. Dat zou voetbal kunnen zijn, volleybal en hockey, maar hoe zit dat met eSports, Formule I en Thaiboksen? Horen die ook bij de door de overheid te faciliteren sport? In het bewegingsonderwijs is er de vraag of dat als doel moet hebben leerlingen gezonder te laten leven of beter te leren bewegen. Steeds dus de vraag: wat is sport, voor wie is sport, wat is bewegen, waar dient het toe en wat moet de rol van de sportorganisatie en de overheid zijn?

Het symposium Sportfilosofie wordt georganiseerd als samenwerking tussen Filosofie-Tijdschrift en het Netwerk Sportfilosofie en viert de publicatie van het gelijknamige themanummer van Filosofie-Tijdschrift. Exemplaren van het nummer zullen tijdens het symposium worden aangeboden. Tevens zal het recentelijk opgerichte netwerk Sportfilosofie Nederland zich presenteren.

Voor vragen kunt u terecht bij Nathanja van den Heuvel via: symposiumsportfilosofie@gmail.com

Deelname aan het symposium is gratis. Wel graag aanmelden voor 12 november ook via: symposiumsportfilosofie@gmail.com

Programma

14:00- 14:10 Welkom (Nathanja van den Heuvel-Universiteit Leiden)
14:10- 14:30 Geschiedenis en toekomst van de sportfilosofie (Ivo van Hilvoorde-UU/Windesheim)
14:30- 14:45 De gymles van Michel Serres’ (Aldo Houterman-EUR)
14:45- 15:00 Op de pijnbank. Over duurvermogen en duurzaamheid’ (Ron Welters-RUN)
15:00- 15:15 Pauze
15:15- 15:30 Dwars door Vlaanderen: 100 jaar oorlog in een Quick-Step shirt’ (Imara Felkers-HKU)
15:30- 15:45 Sporten in een belevenismaatschappij’ (Guus Heijnen-VU Brussel)
15:45- 16:00 Naar een Kritiek van de Sportieve Rede’ (Sandra Meeuwsen-RUN)
16:00- 16:30 Presentatie Netwerk Sportfilosofie
16:30- Afsluitende borrel
klik op logo voor de website van het Instituit voor Wijsbegeerte
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.