Boekman 112 Kunst en sport (+ online dossiers)

De werelden van sport en kunst hebben veel raakvlakken. Zo zijn beide populaire vrijetijdsbestedingen en zijn organisaties afhankelijk van vrijwilligers. Reden te meer om de krachten te bundelen. Hier is een rol weggelegd voor de verschillende overheden. Op rijksniveau ressorteren sport en kunst onder verschillende ministeries, wat de samenwerking niet bevordert. Op lokaal niveau raken beide sectoren elkaar steeds meer, zo blijkt in deze Boekman.

Meewerkende auteurs aan dit nummer: Hugo van der Poel, Kim van der Meulen, Maike Kooijmans, Lisa Lin, Nico de Vos, Marian ter Haar, Claudia Marinelli, Anita Vlasveld, Lucas Meijs, Frans­ Joseph Simons, René Clarijs, Ronneke van der Genugten, Bernard Hulsman en Anna Elffers.

Interviews met: Johan Wakkie, Marije Deutekom-Baart de la Faille, Erik Scherder, Hermineke van Bockxmeer, Henk Oosterling, Nina Schmid en Meindert Talma.

Boekman #112 is tot stand gekomen in samenwerking met de Stuurgroep Sport en Cultuur.

Online dossiers Kunst en Sport
Dit dossier biedt een literatuuroverzicht over kunst en sport uit de bibliotheek van de Boekmanstichting, verschenen sinds 2010. Jack van der Leden verzamelde de bronnen.

Er is ook oudere literatuur over het thema van voor 2010 beschikbaar in de bibliotheek.

Inhoud | Artikelen
Inhoud
De redactie
Redactioneel
De opgetelde waarde van sport en kunst
Artikelen
André Nuchelmans
‘Gemeenten moeten integraal gaan denken’
Samenhang tussen sport en cultuur behoeft meer aandacht
Marielle Hendriks en Hugo van der Poel
Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid
Kim van der Meulen
Scherp je brein met sport en cultuur
Maike Kooijmans
Talentgericht werken met kwetsbare jongeren
De opgetelde waarde van sport, kunst  en cultuur
Lisa Lin
Sport en cultuur in beleid en praktijk 
Casus Rotterdam
Nico de Vos
De wijk maken we samen!
Een filosofisch pleidooi voor samenwerking tussen sport en kunst
Marian ter Haar
Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek
De rol van sport en kunst in een krimpregio
Claudia Marinelli en Anita Vlasveld
Lokaal samenspel sport en cultuur loont
Pilots tonen kansen
Lucas Meijs en Frans­ Joseph Simons
Onverwoestbaar!
Vrijwilligerswerk in sport en cultuur
René Clarijs
Gouden kansen voor sport en cultuur door Europese validatie in 2018
Reportages
Jack van der Leden
Kunst langs het voetbalveld
Het project Terreinwinst
André Nuchelmans
Sport als inspiratiebron
Interview met schrijver/ muzikant Meindert Talma
Ronneke van der Genugten
Bundeling van krachten maakt Lelystad vitaal
Het project Lelykracht
Boekbesprekingen
Bernard Hulsman
over
Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort en Lara Schrijver (red.)
Architectuur in Nederland: jaarboek 2016/2017
Anna Elffers
over
Maaike Lauwaert en Francien van Westrenen (ed.)
Facing value: radical perspectives from the arts
Jack van der Leden
over
Koen Hilberdink
J.B.W.P.: het leven van Johan Polak
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.