Lytse bal grut spul van Pieter Breuker, acht eeuwen kaatsgeschiedenis en -cultuur

Op dinsdag 31 juli 2018 verscheen Lytse bal, grut spul van Pieter Breuker, een boek over acht eeuwen kaatsgeschiedenis en -cultuur. Het is dan wel toegespitst op Friesland, maar aangezien er in verschillende plekken op de wereld nog andere kaatsvarianten worden gespeeld, kijkt de auteur ook regelmatig over de Friese grenzen, om te beginnen in Nederland. 

De vier hoofdthema’s zijn: (kaatsen en) geschiedenis; cultuur (algemeen), taal; en literatuur. De auteur legt steeds verbanden tussen het kaatsen en de cultuur en snijdt daardoor onderwerpen aan die in algemene overzichtswerken maar kort of helemaal niet aan de orde komen. Het boek begint met een verbindende cultuurhistorische inleiding. Dan volgen 32 eerder verschenen artikelen, die voor deze uitgave allemaal opnieuw bewerkt zijn. Van de 32 artikelen zijn er 21 in het Fries en 11 in het Nederlands geschreven. Een uitgebreide inhoudsopgave, en registers op personen en plaatsnamen vergroten de toegankelijkheid van het boek. Het boek bevat een Nederlandstalige samenvatting.

Pieter Breuker op 31 juli 2018 met zijn boek Lytse bal, grut spul. Foto: Wilfred van Buuren

Dr. Pieter Breuker (Skingen, *1945), oud-docent en onderzoeker Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen, oud-voorzitter van het Kaatsmuseum en de Stichting de Sportwereld, en eerder ook sporthistoricus aan de Katholieke Universiteit Leuven, is een bekende sporthistoricus in Friesland en daarbuiten. Hij werd in 2017 door het Prins Bernhard Cultuurfonds onderscheiden met de Zilveren Anjer voor zijn bijdragen aan de Nederlandse cultuurgeschiedenis ‘in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur’.

Boekinformatie
Hardcover, full-colour
384 bladzijden, prijs € 35,00

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.