Pascal Delheye (1978) studeerde lichamelijke opvoeding, sportmanagement en geschiedenis aan de KU Leuven en de Université Claude Bernard Lyon I. In 2001 werd hij Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Onder promotorschap van prof. dr. Roland Renson en prof. dr. Jo Tollebeek verrichtte hij doctoraatsonderzoek over de verwetenschappelijking van de lichamelijke opvoeding dat in 2003 werd bekroond met de Young Investigators Award van het European College of Sport Science. Na postdoctoraal onderzoek aan de KU Leuven en de University of California, Berkeley (VS), werd hij in 2008 professor aan de KU Leuven waar hij onder meer sportgeschiedenis doceerde. Sinds 1 januari 2017 is hij verbonden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent (UGent). Onder zijn supervisie promoveerden inmiddels 3 doctorandi.

 

Pascal Delheye publiceerde breed over de geschiedenis van de sport en de lichamelijke opvoeding en redigeerde in 2014 Making Sport History: Disciplines, Identities and the Historiography of Sport (Routledge, London & New York). Van 2003 tot 2008 was hij hoofdredacteur van Sportimonium, het Belgische tijdschrift voor sportgeschiedenis. Als literair zijsprongetje publiceerde hij in 2005, samen met Willie Verhegghe, Ook wij waren winnaars: 150 sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen (Breda / Gent: De Geus / Poëziecentrum Gent).

 

Meer over Pascal op sportknowhowxl: De maatschappelijke uitdaging van de sport in de toekomst