Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Advantage, racketmagazine
Advantage, racketmagazine

Aero-journaal, maandelijkse publicatie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Aero-journaal, maandelijkse publicatie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Afzien, verenigingsorgaan van de Medische Wielerkring Nederland
Afzien, verenigingsorgaan van de Medische Wielerkring Nederland

Air spots mail
Air spots mail

AK 56, wapenmagazine
AK 56, wapenmagazine

Algemeen Nederlandsch sportblad, geïllustreerd weekblad gewijd aan de belangen van de sport in Nederland
Algemeen Nederlandsch sportblad, geïllustreerd weekblad gewijd aan de belangen van de sport in Nederland

Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.
Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.

Officieel orgaan der Java Motor Club en der volgende vereenigingen: Javasche Ren- en Harddraverijvereeniging, Wedloopsociëteit Semarang, Wedloop Sociëteit “Mataram” te Djocjacarta, Sidhoardjosche Wedloop-Sociëteit, Salatigasche Militaire Sport [...]

Alles oan’e hang op ’e PC
Alles oan’e hang op ’e PC

Amateur golf krant
Amateur golf krant

American sports, football, basketball, ijshockey, honkbal
American sports, football, basketball, ijshockey, honkbal