Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Amateursport in groepsverband als cultuurelement binnen de Nederlandse samenleving vroeger en nu
Amateursport in groepsverband als cultuurelement binnen de Nederlandse samenleving vroeger en nu

Sociale wetenschappen vol. 32 (1989), p. 194-204.

De functies en betekenissen van sport
De functies en betekenissen van sport

Functies en betekenissen van sport
Functies en betekenissen van sport

Vrijetijdstudies vol. 16 (1998), afl. 3, p. 33-55.

Sociologie van de sport
Sociologie van de sport

Sociologie van de sport
Sociologie van de sport

L. Rademaker (red.), Sociologische encyclopedie (Utrecht [etc.], 1978), p. 686-690.

Sport en sociologie
Sport en sociologie

Henk Bergman en Hidde van der Ploeg (red.), Sport en wetenschap (De Vrieseborch, Haarlem/ Intermediair, Amsterdam, 1976), p. 56-78.

Sport in een veranderende wereld
Sport in een veranderende wereld

Sportsociologie. Het spel en de spelers
Sportsociologie. Het spel en de spelers