Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

163.000 sporters zoek. Slotdocument pilotproject sportbonden en homo-participatie
163.000 sporters zoek. Slotdocument pilotproject sportbonden en homo-participatie

1892-1967, 75 jaar Gazelle
1892-1967, 75 jaar Gazelle

20 jaar Sportfonds Leo van der Kar, 1960-1980
20 jaar Sportfonds Leo van der Kar, 1960-1980

20 jaar Sportkaderorganisaties in Nederland
20 jaar Sportkaderorganisaties in Nederland

22 jaar Nederlands damesturnen in koninklijk verband
22 jaar Nederlands damesturnen in koninklijk verband

25 jaar doping
25 jaar doping

25 jaar politie-sport in Nederland. Amsterdam, december 1955
25 jaar politie-sport in Nederland. Amsterdam, december 1955

50 jaar nationaal sportbeleid. Van vorming buiten schoolverband tot breedtesport
50 jaar nationaal sportbeleid. Van vorming buiten schoolverband tot breedtesport

55 jaar NKS. “Thuis in je club”
55 jaar NKS. “Thuis in je club”

A.u.b. niet alle girostroken. De situatie van sportarchieven in Nederland
A.u.b. niet alle girostroken. De situatie van sportarchieven in Nederland

De sportwereld afl. 8 (november 1998), p. 1-2.