Volkskracht – Promotie Jelle Zondag op 26 mei via livestream

Op woensdag 26 mei om 10.30 uur precies promoveert Jelle Zondag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift

Volkskracht. Sport, lichamelijke opvoeding en beweegcultuur in Nederland, ca. 1880-1940.

De openbare verdediging is te volgen via een livestream: https://www.ru.nl/over-ons/diensten-faciliteiten/vm/aula/livestream/livestream-academiezaal/

In zijn proefschrift onderzoekt Jelle Zondag de opkomst en verspreiding van sport, lichamelijke opvoeding en sportieve beweegpraktijken in Nederland. Centrale vraag is waarom een divers gezelschap van sport- en beweegpropagandisten – gymleraren, sportbestuurders, jeugdleiders, militairen, artsen, journalisten en anderen – het in Nederland tussen ca. 1880 en 1940 belangrijk vond dat Nederlanders aan sportieve activiteiten gingen doen. Zij schreven bibliotheken vol en reisden stad en land af om het grote publiek en de politiek het belang van dit nieuwe maatschappelijke verschijnsel duidelijk te maken. Sport was voor deze propagandisten namelijk veel meer dan een plezierige vrijetijdsbesteding: sport was voor hen een instrument dat in dienst stond van een hoger doel.

Een publieksversie van het proefschrift is te bestellen bij Boom geschiedenis, dé geschiedeniswebshop van Nederland: https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-10137_Volkskracht

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.