Tennis in de muziek

Het Mulier Instituut organiseert twee keer per jaar een mini-tentoonstelling rondom een bepaald thema in de sport. Daarvoor is een vitrine in het kantoorpand in Utrecht beschikbaar. De volgende expositie, die loopt van november tot en met medio mei 2017, draait om tennis als thema in de muziek.

Daniël Rewijk, bestuurslid van Stichting de Sportwereld  en als sporthistoricus verbonden aan het Mulier Instituut, heeft hiervoor met Theo Bollerman (tennis-historicus) een verzameling unieke stukken samengebracht uit Bollermans bijzondere collectie. Tennis heeft veelvuldig als muzikale inspiratiebron gediend, en is op albumhoezen, bladmuziek, theateraffiches en balletvoorstellingen ook op zeer uiteenlopende wijze verbeeld: van abstract-expressionistisch tot zoet romantisch-realisme. Naar aanleiding van de expositie heeft Daniel Rewijk samen met Theo Bollerman een kort essay over tennis en muziek geschreven.

De mini-expositie wordt geopend op woensdag 16 november met een toelichting gevolgd door een korte discussie over hoe sport en cultuur zich ten opzichte van elkaar verhouden. Aan de hand van het essay zullen we kort over dit thema van gedachten wisselen. We zouden het op prijs stellen wanneer u de opening wilt bijwonen en wilt aanschuiven bij de discussie.

In het kort het programma:
14.30 ontvangst met koffie/thee
14.45 welkom door Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut)
14.50 toelichting expositie door Daniel en Theo
15.10 overhandiging essay tennis en muziek (geschreven door Daniel Rewijk en Theo Bollerman) aan Marcella Mesker
15.15 korte discussie over thema sport en cultuur
15.45 einde

Mocht u nog verdere vragen hebben over de inhoud van het programma, dan kunt u contact opnemen met Daniel Rewijk (d.rewijk@mulierinstituut.nl)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.