Werken aan mobiliteit. De inburgering van de auto

Bibliografische gegevens

Auteur Mom, G.P.A., J.W. Schot en P.E. Staal
Bron artikel Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5 Transport, communicatie (Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen, 2002), p. 45-73 en 290-294.
Sport Autosport
Nummer bibliografie 531