Fons Kemper (1942) studeerde (organisatie)sociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na enkele jaren onderzoek trad hij in dienst van de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, de latere Faculteit Bewegingswetenschappen. Hij doceerde daar onder meer sportsociologie en verrichtte onderzoek naar sportverenigingen en sporttechnisch kader.

 

Nadien werkte hij bij de ministeries van WVC en VWS. Hij vervulde daar de functie van onderzoekscoördinator op de terreinen van jeugd, welzijn en sport. In die laatste hoedanigheid was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis.

 

Tot 2016 was hij verbonden aan het Mulier Instituut te Utrecht waar hij onder meer de portefeuille sportgeschiedenis beheerde. Zijn historische belangstelling richt zich vooral op het ontstaan van de georganiseerde sport, en de Olympische en Paralympische beweging in ons land. In zijn sportbibliotheek is veel daarover te vinden. Vele jaren was hij voorzitter van een atletiekvereniging en liep voor zijn leeftijd nog een aardig rondje.

Contact

Mobiel: 06-1846 3855
E-mail: voorzitter@desportwereld.nl
E-mail: fons@kemperconseil.nl