De Sportduiker, orgaan voor de Nederlandse en Vlaamse onderwatersport
De Sportduiker, orgaan voor de Nederlandse en Vlaamse onderwatersport

Diving Club Curaçao viert tweede lustrum
Diving Club Curaçao viert tweede lustrum

Amigoe di Curaçao, 23-11-1979, p. 2.

Duiken, internationaal magazine van de onderwaterwereld
Duiken, internationaal magazine van de onderwaterwereld

Duiksport, maandblad voor duikend Nederland en België
Duiksport, maandblad voor duikend Nederland en België

Onderwatersport, orgaan van de Nederlandse Onderwatersport Bond
Onderwatersport, orgaan van de Nederlandse Onderwatersport Bond

Onderwaterwereld, magazine voor duikend Nederland, België en de Nederlandse Antillen
Onderwaterwereld, magazine voor duikend Nederland, België en de Nederlandse Antillen