100 jaar militair schermen. Koninklijke Officiersschermbond opgericht 1 januari 1897, Koninklijke Onderofficiersschermbond opgericht 13 januari 1902
100 jaar militair schermen. Koninklijke Officiersschermbond opgericht 1 januari 1897, Koninklijke Onderofficiersschermbond opgericht 13 januari 1902

90-jarig jubileum Koninklijke Officiers Schermbond, 1897-1997
90-jarig jubileum Koninklijke Officiers Schermbond, 1897-1997

Apropos, officieel orgaan van de Nederlandse Akademie van Schermleraren
Apropos, officieel orgaan van de Nederlandse Akademie van Schermleraren

Arrêt, periodiek van het Nederlandse schermleven
Arrêt, periodiek van het Nederlandse schermleven

De ontwikkeling der schermkunst in Nederland alsmede de techniek en tactiek van het schermen
De ontwikkeling der schermkunst in Nederland alsmede de techniek en tactiek van het schermen

De Schermer
De Schermer

14 daagsch blad voor de schermsport, officieel orgaan van den Kon. Ned. Am. Schermbond, den Kon. Off. Schermbond, de Amsterdamsche Schermclub

De Schermsport
De Schermsport

orgaan van den Koninkl. Officiers Schermbond, tevens officieel orgaan van den Nederlandschen Amateurs-Schermbond en van den Koninkl. Onderofficiers-Schermbond

Eene poging tot bevordering van de schermkunst in Nederland
Eene poging tot bevordering van de schermkunst in Nederland

Fencing. A bibliography
Fencing. A bibliography

Gedenkboek 75-jarig bestaan van de Koninklijke Officiers Schermbond 1897-1972. Waarin opgenomen het wedstrijdprogramma van het Jubileum-Wapenfeest v/m 1 t/m 5 maart 1972
Gedenkboek 75-jarig bestaan van de Koninklijke Officiers Schermbond 1897-1972. Waarin opgenomen het wedstrijdprogramma van het Jubileum-Wapenfeest v/m 1 t/m 5 maart 1972