15 jaar rugby in Tilburg,14-8-1974/14-8-1989. Rugby Club Tilburg
15 jaar rugby in Tilburg,14-8-1974/14-8-1989. Rugby Club Tilburg

15 jaar Tovaal.
15 jaar Tovaal.

Clubblad Rugbyclub Tovaal Goes afl. 131 (juni 1993) 24 p., ill.

1971-1986,Vijftien jaar rugby in Zeeland. Na vijftien jaar een nieuw clubhuis
1971-1986,Vijftien jaar rugby in Zeeland. Na vijftien jaar een nieuw clubhuis

50 jaar DSA. Gedenkboek ter ere van het tiende lustrum van de Delftsche Studenten Aeroclub, 1931-1981
50 jaar DSA. Gedenkboek ter ere van het tiende lustrum van de Delftsche Studenten Aeroclub, 1931-1981

D.S.R.-C., 1918-1993
D.S.R.-C., 1918-1993

Haagsche Rugby Club 50 jaar
Haagsche Rugby Club 50 jaar

IJsvermaak. Sport,vermaak of bedeling?
IJsvermaak. Sport,vermaak of bedeling?

Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland (1998), afl. 24, p. 63-76.

Leidse rugbyclub DIOK 1971-1996
Leidse rugbyclub DIOK 1971-1996

Lustrum Blubber 1999. Rugby Club Delft 25 jaar uit het groene hout gesneden.
Lustrum Blubber 1999. Rugby Club Delft 25 jaar uit het groene hout gesneden.

Blubber,cluborgaan van de Rugby Club Delft vol. 24 (1998/1999) , afl. 5 (24 april), 88 p., ill.

NFC Rugby 1963-1988
NFC Rugby 1963-1988