100 jaar golf in Nederland
100 jaar golf in Nederland

100 jaar golf in Nederland
100 jaar golf in Nederland

125 jaar Amstels Gymnastiek Vereeniging, 1866 24 februari 1991. Feestnummer!
125 jaar Amstels Gymnastiek Vereeniging, 1866 24 februari 1991. Feestnummer!

125 jaar Amstels Gymnastiek Vereeniging,1866-1991. Jubileumboekje
125 jaar Amstels Gymnastiek Vereeniging,1866-1991. Jubileumboekje

15 jaar Golf Club De Berendonck. Een golfbaan in het Hoogbroek
15 jaar Golf Club De Berendonck. Een golfbaan in het Hoogbroek

50 jaar Amsterdamse Golf Club. Jubileum-nummer van Ons Maandbericht afl. 6 (juli 1984) 31 p., ill.
50 jaar Amsterdamse Golf Club. Jubileum-nummer van Ons Maandbericht afl. 6 (juli 1984) 31 p., ill.

50 jaar Noord-Nederlandse Golf- en Countryclub
50 jaar Noord-Nederlandse Golf- en Countryclub

60 jaar Door Oefening Sterker.
60 jaar Door Oefening Sterker.

Speciaal nummer van “Ons Turnleven”,orgaan van de Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterker (DOS) afl. 7 (juli 1960). 20 p., ill.

700 jaar golf Loenen a/d Vecht,1297-1997
700 jaar golf Loenen a/d Vecht,1297-1997

75 jaar golf in Noordwijk
75 jaar golf in Noordwijk