1946-1986 V.O.G. Doesburg,herenkegelclub
1946-1986 V.O.G. Doesburg,herenkegelclub

75 jaar Delftsche Kegelbond 1919-1994
75 jaar Delftsche Kegelbond 1919-1994

Bondsorgaan KNKB
Bondsorgaan KNKB

Bowling revue, officiële uitgave van de Nederlandse Bowling- en Kegelfederatie.
Bowling revue, officiële uitgave van de Nederlandse Bowling- en Kegelfederatie.

Bowling sportmagazine
Bowling sportmagazine

Bowling, officieel orgaan van de Nederlandse Bowling Federatie
Bowling, officieel orgaan van de Nederlandse Bowling Federatie

De Kegelsport, weekblad voor Nederland
De Kegelsport, weekblad voor Nederland

De Kegelwereld, officieel orgaan van den Nederlandschen Kegelbond
De Kegelwereld, officieel orgaan van den Nederlandschen Kegelbond

De Woudsloopers van 1903,gevestigd in Sociëteit “Standvastigheid”. Kroniek van een Delftse kegelclub
De Woudsloopers van 1903,gevestigd in Sociëteit “Standvastigheid”. Kroniek van een Delftse kegelclub

Een kegelclub uit Haarsteeg
Een kegelclub uit Haarsteeg

Met gansen trou vol. 54 (2004), afl. 2 (februari), p. 27-28, afl. 3 (maart), p. 40-42 en afl. 5 (mei), p. 83-85.