150 jaar PC. Bijlage Leeuwarder Courant (23 juli 2003)
150 jaar PC. Bijlage Leeuwarder Courant (23 juli 2003)

De fiifde woansdei. 150 jier PC (1853-2003)
De fiifde woansdei. 150 jier PC (1853-2003)

De greate Frjentsjerter keatspartij 1853-1928
De greate Frjentsjerter keatspartij 1853-1928

Sljucht en rjucht (1928), p. 465-468 en 481-486.

Feestgids ter gelegenheid van het 50-jarig Bestaan der Permanente Commissie voor Kaatswedstrijden, op 29, 30 en 31 Juli 1903, te Franeker
Feestgids ter gelegenheid van het 50-jarig Bestaan der Permanente Commissie voor Kaatswedstrijden, op 29, 30 en 31 Juli 1903, te Franeker

Feestgids ter gelegenheid van het 60-jarig Bestaan der Permanente Commissie voor Kaatswedstrijden, op 28, 29 en 30 Juli 1913
Feestgids ter gelegenheid van het 60-jarig Bestaan der Permanente Commissie voor Kaatswedstrijden, op 28, 29 en 30 Juli 1913

Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Permanente Commissie voor het houden der jaarlijksche Franeker Kaatspartij
Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Permanente Commissie voor het houden der jaarlijksche Franeker Kaatspartij

Jubileumboekje 100 jaar PC 1853-1953
Jubileumboekje 100 jaar PC 1853-1953

P.C.-Gedenkboekje, 80 jarig bestaan der Permanente Commissie te Franeker, 1853-1933
P.C.-Gedenkboekje, 80 jarig bestaan der Permanente Commissie te Franeker, 1853-1933

Rede gehouden op den 30 Juli 1893, bij gelegenheid van de feestelijke herdenking van het 40-jarig bestaan van de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij
Rede gehouden op den 30 Juli 1893, bij gelegenheid van de feestelijke herdenking van het 40-jarig bestaan van de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij