De eerste elfstedentocht, 1909, en de gebroeders Sjerp en Jacob Haye Kaastra. Een schaatsdocument
De eerste elfstedentocht, 1909, en de gebroeders Sjerp en Jacob Haye Kaastra. Een schaatsdocument

De eerste Elfstedentocht, 2 januari 1909
De eerste Elfstedentocht, 2 januari 1909

Paul Brood, e.a., (red), De 25 dagen van Nederland. Beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis afl. 18 (Waanders, Zwolle, 2005), p. 486-491.

Minne Hoekstra Azn. wint de eerste elfstedentocht (1909)
Minne Hoekstra Azn. wint de eerste elfstedentocht (1909)

Idem, De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen (Van Gennep, Amsterdam, z.j.), p. 231-233.

Minne, De historische elfstedentocht gehouden den 2den januari 1909 …
Minne, De historische elfstedentocht gehouden den 2den januari 1909 …