1946-1986 40 jaar v.v. Vosmeer,Oud-Vossemeer,13 januari
1946-1986 40 jaar v.v. Vosmeer,Oud-Vossemeer,13 januari

25 jaar Tennis Vereniging Oud Vossemeer,1978-2003
25 jaar Tennis Vereniging Oud Vossemeer,1978-2003

De treffers,1970-1995,Oud-Vossemeer. Jubileumboek bij het 25-jarig bestaan
De treffers,1970-1995,Oud-Vossemeer. Jubileumboek bij het 25-jarig bestaan

V.V. “Vosmeer” Oud-Vossemeer 1946 -13 januari- 1996. 50 Jarig jubileum
V.V. “Vosmeer” Oud-Vossemeer 1946 -13 januari- 1996. 50 Jarig jubileum