B.V.C. Biltse Voetbal Club 75 jaar
B.V.C. Biltse Voetbal Club 75 jaar

Een inventarisatie van het verenigingsleven in de Bilt en Hilthoven 1884-1940
Een inventarisatie van het verenigingsleven in de Bilt en Hilthoven 1884-1940

De Biltse grift vol. 11 (2002), afl. 2, p. 22-60. Een overzicht van het lokale verenigingsleven in De Bilt en Bilthoven van vóór 1940, beperkt tot organisaties die een rol speelden in de vrijetijdsbesteding zoals sport, muziek, toneel, feesten [...]

Fraternitas 75 jaar in beweging
Fraternitas 75 jaar in beweging

Het Biltsche Meertje
Het Biltsche Meertje

De Biltse grift vol. 8 (1999), afl. 1, p. 2-7; afl. 3, p. 52-59; afl. 4, p. 70-77. I. Een levensgeschiedenis. II. IJsclub ‘Het Biltsche Meertje’: de eerste 25 jaren. III. “IJsclub Het Biltsche Meertje”: de jaren tot de verhuizing.