Een inventarisatie van het verenigingsleven in de Bilt en Bilthoven 1884-1940
Een inventarisatie van het verenigingsleven in de Bilt en Bilthoven 1884-1940

De Biltse grift vol. 11 (2002), afl. 2, p. 22-60. Een overzicht van het lokale verenigingsleven in de Bilt en Bilthoven van vóór 1940, beperkt tot organisaties die een rol speelden in de vrijetijdsbesteding zoals sport, muziek, toneel, feesten [...]

Jubileumnummer 1927-1937 S.C.H.C.
Jubileumnummer 1927-1937 S.C.H.C.

Jubileumnummer 1947 S.C.H.C.
Jubileumnummer 1947 S.C.H.C.

Jubileumuitgave van de S.V. F.A.K.,1931-1956
Jubileumuitgave van de S.V. F.A.K.,1931-1956

SCHC, een Bilthovense vereniging!?
SCHC, een Bilthovense vereniging!?

De Biltse grift vol. 11 (2002), afl. 4, p. 89-98. Beknopte geschiedenis van de Stichtsche Cricket- en Hockeyclub in Bilthoven.