1960 jubileum O.K.K. Aangeboden ter herinnering aan het vijftig jarig bestaan van de Damvereniging O.K.K. te Baarn,1910-1960
1960 jubileum O.K.K. Aangeboden ter herinnering aan het vijftig jarig bestaan van de Damvereniging O.K.K. te Baarn,1910-1960

B.V.V. Baarn. De blauw-gele.
B.V.V. Baarn. De blauw-gele.

Jubileumuitgave,1908-1968 [B.V.V. Baarn],z.p.,z.j. [Baarn,1968] 10 p.,ill.

De Baarnse wielerbaan in het Wilhelminapark
De Baarnse wielerbaan in het Wilhelminapark

Tussen Vecht en Eem vol. 9 (1979), p. 51–54

De Baarnse wielerbaan. De bouw en het gebruik van de baan in 1897
De Baarnse wielerbaan. De bouw en het gebruik van de baan in 1897

Baerne vol. 3, afl. 2, p. 6-8.

De geschiedenis van een vriendenclub. Zestig jaar Tot Ons Vermaak
De geschiedenis van een vriendenclub. Zestig jaar Tot Ons Vermaak

Gemengd zwemmen in Baarn. Hoe zedelijke grondslagen van ons volksbestaan werden losgewoeld
Gemengd zwemmen in Baarn. Hoe zedelijke grondslagen van ons volksbestaan werden losgewoeld

Baerne vol. 27 (2003), afl. 4 (december), p. 3-8. Over de commotie rond het al of niet gemengd zwemmen in de Baarnse zweminrichtingen rond 1935.