75 jaar Voetbal in Volendam,1920-1995
75 jaar Voetbal in Volendam,1920-1995

Rond 50 jaar “Volendam”-voetbal.
Rond 50 jaar “Volendam”-voetbal.

Jubileumuitgave bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der R.K.S.V. “Volendam”,1920 - 1 juni- 1970