50 jaar Damclub Ons Genoegen
50 jaar Damclub Ons Genoegen

70 jaar Turnlust-Andijk, 1912-1982
70 jaar Turnlust-Andijk, 1912-1982

Jubileumaflevering “A.V.V. Sportbulletin”,1928-1968
Jubileumaflevering “A.V.V. Sportbulletin”,1928-1968

Meestof tot Cultura,50 jaar A.V.V.
Meestof tot Cultura,50 jaar A.V.V.

’t Staat niet stil. 40 jaar Stichting tot Bevordering van Sport en Cultuur
’t Staat niet stil. 40 jaar Stichting tot Bevordering van Sport en Cultuur