A. Eigenhuis en H. v.d. Sluis,V.V. Aalsmeer in beeld,1919-1975
A. Eigenhuis en H. v.d. Sluis,V.V. Aalsmeer in beeld,1919-1975

De ijsvereeniging Algemeen Nut
De ijsvereeniging Algemeen Nut

Oud nuus vol. 7 (1977), afl. 1, p. 17.

De ijsvereeniging Algemeen Nut
De ijsvereeniging Algemeen Nut

Oud nuus vol. 7 (1977), afl. 3, p. 20.

Jubileum v.v. Aalsmeer in 1939 zonder feest
Jubileum v.v. Aalsmeer in 1939 zonder feest

Oud nuus vol. 32 (2002), afl. 128, p. 10.

Jubileumboek, uitgegeven juni 1993 t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van de Watersportvereniging Aalsmeer
Jubileumboek, uitgegeven juni 1993 t.g.v. het vijftig-jarig bestaan van de Watersportvereniging Aalsmeer

Jubileumuitgave 30 jaar voetbal V.V.A.
Jubileumuitgave 30 jaar voetbal V.V.A.

V.V. Aalsmeer 40 jaar. Jubileumuitgave, 1919-1959
V.V. Aalsmeer 40 jaar. Jubileumuitgave, 1919-1959

V.V. Aalsmeer. Gouden jubileum, 1919-1969
V.V. Aalsmeer. Gouden jubileum, 1919-1969