60 jaar Roomsch Katholieke Combinatie, RKC Waalwijk. Jubilemboek 1940 26 augustus 2000
60 jaar Roomsch Katholieke Combinatie, RKC Waalwijk. Jubilemboek 1940 26 augustus 2000

Gedenkboek ter gelegenheid van het Gouden Jubileum der v.v. R.W.B. te Waalwijk-Besoijen * 2 februari 1958
Gedenkboek ter gelegenheid van het Gouden Jubileum der v.v. R.W.B. te Waalwijk-Besoijen * 2 februari 1958

Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de voetbalvereniging R.W.B. te Waalwijk voormalig Besoijen
Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de voetbalvereniging R.W.B. te Waalwijk voormalig Besoijen

lid van de Kon. Ned. Voetbalbond,2 februari 1908 – 2 februari 1948

Gedenkboek W.S.C. 6 januari 1906-1936
Gedenkboek W.S.C. 6 januari 1906-1936

Gedenkboek W.S.C., 6 januari 1906 – 6 januari 1946
Gedenkboek W.S.C., 6 januari 1906 – 6 januari 1946

Herdenkingsboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Voetbalvereeniging R.W.B. te Waalwijk v.m. Besoijen,2 februari 1908 1933
Herdenkingsboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Voetbalvereeniging R.W.B. te Waalwijk v.m. Besoijen,2 februari 1908 1933

Het prille begin van R.K.C.
Het prille begin van R.K.C.

De klopkei vol. 20 (1996), afl. 4, p. 9-17.

Jubileumboek aangeboden aan allen die W.S.C. bij haar diamanten feest gelukwensen, 1906-1966 6 januari
Jubileumboek aangeboden aan allen die W.S.C. bij haar diamanten feest gelukwensen, 1906-1966 6 januari

Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de v.v. Baardwijk
Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de v.v. Baardwijk

Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging R.W.B. te Waalwijk
Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging R.W.B. te Waalwijk

2 februari 1908 2 februari 1983