Een zeer opmerkelijke voetbalwedstrijd voor een goed doel
Een zeer opmerkelijke voetbalwedstrijd voor een goed doel

Oldneijts vol. 11 (2004), afl. 2, p. 11-14.

Postduivenvereniging “De Reisduif”,1947-1997
Postduivenvereniging “De Reisduif”,1947-1997

Old-neijts vol. 3 (1996), afl. 3, p. 10-12.