Van buiten naar binnen. Dussense Boys clubhistorie 1927-2002.
Van buiten naar binnen. Dussense Boys clubhistorie 1927-2002.

Een kroniek over de oprichting van Dussense Boys en de verdere verwikkeling vanaf 1927 tot 2002, gebaseerd op aanwezige bronnen bij club, KNVB en NKS, alsmede algemeen archief- en literatuuronderzoek in Streekarchief Heusden, mondelinge overle [...]