Duivenmelkers in Uilekoote
Duivenmelkers in Uilekoote

Van wirskaante, orgaan van Heemkundekring ‘Amalia van Solms’, Baarle-Hertog-Nassau vol. 14 (1999), afl. 4 (december), p. 181-182.

Gloria’s feestgids 1945 14 januari 1950
Gloria’s feestgids 1945 14 januari 1950

Jubileumuitgave Gloria-U.C.
Jubileumuitgave Gloria-U.C.