Eerste motorcross in Baarle
Eerste motorcross in Baarle

Van wirskaante, orgaan van Heemkundekring ‘Amalia van Solms’, Baarle-Hertog-Nassau vol. 17 (2002), afl. 1 (maart), p. 18-20.