3/4 Eeuw de ZON in het water. Geschiedenis van ZON/S&S Heerlen
3/4 Eeuw de ZON in het water. Geschiedenis van ZON/S&S Heerlen

40 jaar Z.O.N.,1921 25 febr. 1961. Jubileum uitgave van Z.O.N. Nieuws (februari 1961)
40 jaar Z.O.N.,1921 25 febr. 1961. Jubileum uitgave van Z.O.N. Nieuws (februari 1961)

50 jaar bruisend handbal in Heerlen,1954-2004
50 jaar bruisend handbal in Heerlen,1954-2004

Bekkerveld 50 jaar,28 mei ’44- ’94
Bekkerveld 50 jaar,28 mei ’44- ’94

Feestboekje bij gelegenheid van 25-jarig bestaan (1957-1982) van Gymnastiekvereniging Coriovallum Heerlen
Feestboekje bij gelegenheid van 25-jarig bestaan (1957-1982) van Gymnastiekvereniging Coriovallum Heerlen

Feestgids ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van R.K.S.V. Marathon Heerlerbaan,10 juni 1972
Feestgids ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van R.K.S.V. Marathon Heerlerbaan,10 juni 1972

Feestgids ter gelegenheid van het 60- jarig jubileum (1916-1976) van de voetbalvereniging R.K.H.B.S. Heerlerbaan
Feestgids ter gelegenheid van het 60- jarig jubileum (1916-1976) van de voetbalvereniging R.K.H.B.S. Heerlerbaan

Feestgids uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de voetbalvereniging R.K.H.B.S. Heerlerbaan
Feestgids uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de voetbalvereniging R.K.H.B.S. Heerlerbaan

Feestprogramma 50 jaar (1916-1966) Rooms Katholieke Heerlerbaansche Bal-Sportvereeniging (R.K.H.B.S.)
Feestprogramma 50 jaar (1916-1966) Rooms Katholieke Heerlerbaansche Bal-Sportvereeniging (R.K.H.B.S.)

Heerlen Sport 75 jaar jong. 75 jaar voetbalhistorie in Heerlen,1916-1991
Heerlen Sport 75 jaar jong. 75 jaar voetbalhistorie in Heerlen,1916-1991