Zeventig jaar zwemmen in Hoogkerk
Zeventig jaar zwemmen in Hoogkerk

Op de hoogte vol. 3 (2004), afl. 1 (apr), p. 6-8.