Jubileumboekje R.K.S.V. Babberich,1930-1970. 40-jarig bestaan
Jubileumboekje R.K.S.V. Babberich,1930-1970. 40-jarig bestaan

Jubileumboekje R.K.S.V. Babberich,1930-1980. 50-jarig bestaan
Jubileumboekje R.K.S.V. Babberich,1930-1980. 50-jarig bestaan

m.m.v. Henk J.M. Dukkerhof en Antoine J.A. Ross,Nat van het veld. Zestig jaar Babberichs voetbal
m.m.v. Henk J.M. Dukkerhof en Antoine J.A. Ross,Nat van het veld. Zestig jaar Babberichs voetbal