1879 1979,100 jier V.v.V. Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken
1879 1979,100 jier V.v.V. Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken

Foar altyd in oranje-grien hert. 125 jaar VVV Tzummarum e.o.,1879-2004, oudste vereniging van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
Foar altyd in oranje-grien hert. 125 jaar VVV Tzummarum e.o.,1879-2004, oudste vereniging van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond