Het karakter van het dorp is het karakter van de club. Damclub Rinsumageest opgericht door twee kappers behoort nu tot de top van Nederland
Het karakter van het dorp is het karakter van de club. Damclub Rinsumageest opgericht door twee kappers behoort nu tot de top van Nederland

Kijk op het noorden vol. 31 (1999), afl. 252, p. 55-57.