In iisklub mei in doarp. 1865 ‘IJsclub Oudkerk’ 1990
In iisklub mei in doarp. 1865 ‘IJsclub Oudkerk’ 1990