100 jaar gymnastiekvereniging Leeuwarden, 15 oktober 1995, 1895-1995
100 jaar gymnastiekvereniging Leeuwarden, 15 oktober 1995, 1895-1995

100 jaar L.A.C. “Frisia 1883”
100 jaar L.A.C. “Frisia 1883”

1883-1923. Gedenkboek L.A.C. Frisia,ter herinnering aan het veertigjarig bestaan
1883-1923. Gedenkboek L.A.C. Frisia,ter herinnering aan het veertigjarig bestaan

1921 1961 Jubileumnummer. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der v.v. Rood-Geel
1921 1961 Jubileumnummer. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der v.v. Rood-Geel

1921 6 juli 1951 Jubileumnummer. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan der v.v. Rood-Geel
1921 6 juli 1951 Jubileumnummer. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan der v.v. Rood-Geel

1932 1972, Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van v.v. “Nicator”
1932 1972, Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van v.v. “Nicator”

1940-1990,Vijftig jaar L.W.V. de Friesche Leeuw
1940-1990,Vijftig jaar L.W.V. de Friesche Leeuw

20 jaar SC Cambuur
20 jaar SC Cambuur

25 jaar SC Leeuwarden in woord en beeld,1961-1986. Jubileumboek
25 jaar SC Leeuwarden in woord en beeld,1961-1986. Jubileumboek

50 jaar de sterken voor de zwakken, 1935-1985. Jubileumuitgave Commissie Voetbal voor TBC-bstrijding
50 jaar de sterken voor de zwakken, 1935-1985. Jubileumuitgave Commissie Voetbal voor TBC-bstrijding