Trouw naar gauw, Schaakclub “De Lege Geaen”, 1946-1996.
Trouw naar gauw, Schaakclub “De Lege Geaen”, 1946-1996.

De geschiedenis van een schaakclub, leden, bestuur, anekdotes, lijsten, in voor- en tegenspoed