1924 KNKB Federaasje Frjentsjerteradiel 75 jier 1999
1924 KNKB Federaasje Frjentsjerteradiel 75 jier 1999

Keatsfederaasje Frjentsjerteradiel 1924-1999
Keatsfederaasje Frjentsjerteradiel 1924-1999