100 jaar kaatsen in Engelum 1899 1999. K.V. “Sla Raak”
100 jaar kaatsen in Engelum 1899 1999. K.V. “Sla Raak”

1899 K.V. Engelum 1984. Beknopt overzicht van het kaatsen te Engelum van 1850 tot en met 1984
1899 K.V. Engelum 1984. Beknopt overzicht van het kaatsen te Engelum van 1850 tot en met 1984